Mijnelektrischeauto.nl - Maakt elektrisch rijden gemakkelijk!

Hoe veilig is elektrisch rijden?

Hoe veilig is elektrisch rijden? Kan de accu ontploffen, of is het zware accupakket gevaarlijk voor inzittenden en hoe veilig is het ontbreken van motorgeluid? In dit artikel vind je alles dat je moet weten.

Hoe veilig is elektrisch rijden?

Voertuigveiligheid

Er zijn twee redenen waarom elektrische auto’s extra aandacht krijgen wat betreft de veiligheid: het accupakket zou kunnen ontploffen en het gewicht levert extra gevaren voor inzittenden. Het geluid om de veiligheid van de accu is voor een groot deel ontstaan naar aanleiding van een aantal incidenten met lithium-ion accupakketten van de Chevrolet Volt in Amerika. Hierbij vatte een Volt vlam, enkele weken na een crashtest. Dat incident veroorzaakte onrust bij Volt-bezitters en resulteerde uiteindelijk in een onderzoek van de ‘National Highway Traffic Safety Administration’ (NHTSA). De uitkomst van het onderzoek was positief voor de elektrische auto. Er is geen aantoonbaar bewijs gevonden dat de accupakketten van de Chevrolets Volt, na een crash, een verhoogd risico op brand hebben. Een elektrische auto is volgens de organisatie niet meer of minder gevaarlijk dan auto’s met een verbrandingsmotor. De NHTSA geeft wel aan dat de elektrische auto onderdelen bevat die extra aandacht vragen. De organisatie zal daarom in de toekomst strenger toezicht houden op de veiligheid van accu-pakketten. Chevrolet besloot na het incident om het accu-gedeelte beter te beveiligen tegen zijdelingse impact. Ook voerden de Amerikanen een aanpassing door waardoor de koelvloeistof na een aanrijding niet bij de accu kan komen.

De bevindingen werden bevestigd door de erkende botsproefinstantie EuroNCAP, die heeft inmiddels de nodige (semi) elektrische personenauto’s hardhandig tegen de muur geparkeerd. Ze doen het minstens zo goed als een auto met een verbrandingsmotor. Het extra gewicht van het accupakket blijkt elektrische auto’s zelfs veiliger te maken. Doordat ze zwaarder zijn dan een brandstof auto, zijn elektrische auto’s beter bestand tegen een botsing met een groter voertuig.

Brandveligheid

Uit door het Duitse expertisecentrum DEKRA uitgevoerde brandtesten blijkt dat elektrische en hybride voertuigen met een lithium-ion accu bij brand minstens zo veilig zijn als voertuigen met verbrandingsmotoren en conventionele accu’s. De vlammen- en rookontwikkeling bij brandende accu’s bleek zelfs significant minder te zijn dan bij benzine of diesel. De rook van zo’n accu brand kan daarbij wel bijzonder giftig zijn, waardoor het gevaar daarvan vergelijkbaar is met die van een brand met een conventioneel voertuig. Uit de test die DEKRA uitvoerde bleek bovendien dat het vuur zich minder snel te verspreiden omdat er geen brandbare vloeistoffen uit de lithium-ion accu’s lekken. Voor het blussen van de batterij branden is een overvloed aan water gebruikt.  

Veiligheidsmaatregelen accupakket

Het accupakket in een elektrische auto levert een hoogspanning van rond de 500 Volt. Daarom worden de batterijen in een stevig omhulsel verpakt en volledig geïsoleerd van het chassi. Met deze maatregelen kan er geen kortsluiting door vocht ontstaan. Dit maakt de elektrische auto – in combinatie met water – veilig. 

Laadinfrastructuur

Voor de aanraakveligheid en brandveiligheid is er in Nederland gekozen om alle openbare oplaadpunten uit te voeren als mode 3, type 2, de zogenoemde ‘type 2’-aansluiting, ook wel de ‘Mennekes-stekker’ genoemd. Dit is een aansluiting waar alleen spanning op komt te staan wanneer de laadkabel en elektrische auto op de juiste manier zijn aangesloten. Ook de volgorde van verplichte handleiding bij het laden maakt het laden brand en aanraakveilig. Zo moet eerst de kabel op de auto worden aangesloten, dan op de oplaadpunt en het communicatie protocol zorgt er voor dat de verbinding gecontroleerd wordt. Pas als de stekker in de oplaadpaal is vergrendeld komt er spanning uit de laadpaal en begint het laden.

Te water geraking

De veiligheid risico’s van elektrische voertuigen die volledig onder water gedompeld zijn, zijn vrij goed bekend. Verschillende onderzoeken geven aan dat het risico op elektrocutie nihil is. Er is een kleine kans dat zich door elektrolyse waterstof- en zuurstof-gas in het voertuig ophopen. Daarom dienen bij verwijdering uit het water de deuren van het voertuig te worden geopend of de ruiten te worden ingetikt.   

Elektromagnetische straling

Bij metingen aan elektrische auto’s zijn geen risicovolle waarden gemeten. Wel zijn die waarden significanter tijdens het opladen, maar alleen op een afstand van maximaal 1 meter van het laadpunt. Gelukkig blijven maar weinig elektrische rijders naast de laadpaal staan wanneer hun auto aan het laden is.

Afwezigheid van motorgeluid

Bij rijsnelheden tot ongeveer 20 km/u maakt een elektrisch aangedreven personenauto vrijwel geen geluid. Daarboven overheerst het bandengeluid. Het vrijwel ontbreken van geluid kan lastig zijn voor fietsers en voetgangers. Het eventueel toevoegen van geluid is daarom een actueel onderwerp in de politiek. Sinds 1 Januari 2013 mag een hybride of volledig elektrische auto worden voorzien van een akoestisch voertuigwaarschuwingssysteem dat werkt tot het voertuig een snelheid van 25 km/u heeft bereikt. Recente onderzoeken laten zien dat de bijna afwezigheid van geluid bij elektrische en hybride auto’s niet per definitie verkeersonveiliger is.

preloader