Mijnelektrischeauto.nl - Maakt elektrisch rijden gemakkelijk!

Blog Post

Mobiliteitsmanagement: de uitdaging van zelfrijdende auto’s

Het lijkt op een goede sciencefiction film, maar de aankomende tien jaar komen er steeds meer zelfrijdende auto’s waarbij er geen menselijke bestuurder meer is. Autonoom rijdende voertuigen leveren een grote bijdrage aan de Europees doelstelling om de groeiende mobiliteitsvraag om te zetten in efficiënter vervoer, minder belasting voor het milieu en een verhoogde verkeersveiligheid.

Een nieuwe aanpak is hard nodig, stelt dr. Jos Vrancken, docent Infrastructuur verkeers- en netwerk management aan de TU Delft. “90 procent van de auto’s staan stil en dat is een krankzinnige verspilling”, zegt Vrancken. Dit komt doordat de auto – op dit moment – nog het privédomein is van de automobilist. In de toekomst verschuift dit naar autonoom rijdende en gedeelde auto’s.

De uitdaging

Volgens Vrancken zijn er twee hoofdproblemen waar het Nederlandse wegennet mee te maken heeft, namelijk de onveiligheid en de mismatch tussen vraag en aanbod, met als gevolg overvolle wegen. Er zijn gewoon te veel auto’s en te weinig asfalt. “De onveiligheid is zichtbaar door het grote aantal ongelukken en slachtoffers per jaar. Om wegen veiliger te maken, zijn tal van maatregelen getroffen. Zo zijn ze overzichtelijker gemaakt (de bewegwijzering en belijning zijn logischer) en op veel plekken is de verkeerslichtenregeling verbeterd. Het kán alleen nog beter, maar de meerwaarde van extra investeringen neemt af. De aandacht verplaatst zich meer naar slimme voertuigtechnologie zoals autonoom rijden. De zelfrijdende auto kost de overheid geen geld en heeft bovendien niet alleen effect op de veiligheid, maar ook op factoren zoals rijcomfort.” Een ontwikkeling in de aanloop naar volledig autonoom rijden is al langer bekend. Bij file zorgt adaptive cruise control ervoor dat de auto afremt, optrekt en stapvoets rijdt. Met deze techniek anticipeert en reageert de auto beter en sneller dan de bestuurder. Vrancken: “De volgende stap is dat mensen flinke delen van de reis het stuur niet eens aanraken. Ze hoeven slechts te controleren of de auto geen gekke dingen doet. Daarnaast delen we straks eenvoudig de auto met behulp van handige apps en betaalt de gebruiker voor de tijd dat deze ‘m nodig heeft. Met de smartphone rijdt de auto naar je toe en parkeert vanzelf. Tijdens de reis kun je een vergadering voorbereiden of een kopje koffie drinken.”

De ontwikkelingen

Toekomstmuziek? De techniek worden in hard tempo ontwikkeld, want de eerste zelfrijdende auto’s zijn al aangekondigd! “Men werkt daarbij hard aan een beter netwerkmanagement. Een complexe uitdaging. Het regelen van het verkeer gebeurt nu op lokaal niveau, bijvoorbeeld per kruising, maar dat vindt straks op netwerkniveau plaats. Goede oplossingen zijn mogelijk, maar het vereist vergaande sturing van het verkeer”, aldus Vrancken.  

Imtech Trafic & Infra buigt zich al over de impact van de huidige infrastructuur. Zij benadrukken dat infrastructuurapplicaties een fundamentele rol zullen spelen in het beheer van het verkeersnetwerk. Vergelijkbaar met de huidige werking van verkeersregel en verkeersmanagement systemen krijgen deze applicaties een coördinerende en bepalende rol, het managen en aansturen van de doorstroming en dynamiek van het verkeer. Er zullen pelotons van auto’s gevormd moeten worden, het systeem koppelt hier doelstellingen aan, maar worden de details door het zelforganiserende vermogen van de autonoom rijdende auto’s bepaald.

Coöperatieve ITS-technologie (C-ITS)

Imtech Traffic & Infra ziet ontwikkelingskansen waarbij connectiviteit en samenwerking tussen systemen centraal staan. Zo ontvangen voertuigen signalen over botsingsgevaar of berichten over hun geplande traject. Samenwerking tussen twee verschillende entiteiten – op basis van twee of meer aanvragen – is nog zeldzaam.

Samenspel

Volgens Imtech Traffic & Infra wordt de informatiestroom van en naar de zelfrijdende auto straks de ruggengraat van toekomstig verkeersmanagement. Zo wordt op basis van de situatie, de snelheid van de auto aangepast. Waar de informatie op de matrixborden nu alleen lokaal effect heeft, zorgen signalen naar de auto – die niet langer gebonden is aan een locatie – voor meer mogelijkheden voor efficiënter verkeersmanagement.

Door beter gebruik van de bestaande infrastructuur, draagt deze bij aan de efficiëntie, veiligheid en doorstroming van het verkeer en vermindert het emissies. C-ITS zorgt onder meer voor betere naleving van verkeersregels op gevaarlijke kruispunten en opritten. Aan de andere kant benut het de infrastructuur ook beter dankzij dynamische management mogelijkheden van de zelfrijdende pelotons van dicht op elkaar rijdende voertuigen. Het systeem coördineert de dichtheid van autonome voertuigen op het wegennet en stelt het wegennet instaat om voertuigbewegingen te orkestreren en ondersteunen.

Met andere woorden is het volgens de installatiebranche niet alleen aandacht nodig voor de komst van zelfrijdende auto’s, maar ook voor de noodzakelijke infrastructurele voorzieningen. Een goed samenspel tussen zelfrijdende auto’s en het centrale netwerk draagt bij aan een nog veiliger en efficiënter vervoer.

Geef een reactie

preloader