Elektrische energie anders benutten door auto’s slimmer laden

door admin

Dit artikel over het slim laden van een elektrische auto. Wat houdt dat in en wat zijn de voordelen? Maar eerst, welk probleem pakken we ermee aan?

Huidige situatie

De huidige situatie is dat er in een rap tempo elektrische auto’s in Nederland bijkomen, maar dat de stroomvoorziening daar niet echt op is berekend. Dit geeft overbelasting van het lichtnet en daardoor kunnen er sneller storingen optreden. De capaciteit van het lichtnet kan niet van de ene op de andere dag worden uitgebreid. Daarom zijn er in ieder geval tijdelijke oplossingen nodig. Die kunnen best een vorm hebben, waardoor ze ook in de toekomst nut hebben.

Slim laden

Slim laden komt er op neer dat de laadcapaciteit wordt aangepast aan de behoefte. Het hoeft niet per se zo te zijn dat de laadcapaciteit van laadpalen altijd dezelfde dient te zijn. Ook hoeft niet altijd de accu van een elektrische auto tot het maximum te worden geladen. Als bekend is welke lading nodig is om een geplande rit te kunnen maken, dan kan in ieder geval het laden op een lager pitje worden gezet, zodra die lading is bereikt. Daarnaast is relevant in hoeveel tijd de autoaccu dient te worden opgeladen. Moet dat in een zo kort mogelijke tijd gebeuren of kan de auto lang blijven staan? In het laatste geval kan de laadcapaciteit worden verlaagd. Ook kan er wellicht worden geladen als het lage stroomtarief van toepassing is. Als je zonnepanelen op het dak van je huis hebt, dan wil je natuurlijk graag gebruik maken van de stroom die de panelen leveren. Het gebruikmaken van de genoemde factoren bij het laden van een elektrische auto wordt slim laden genoemd of in het Engels smart charging.

Slim lichtnet

We hebben het tot nu toe over slimme laadpalen gehad. In het lichtnet zijn echter aanpassingen mogelijk, waardoor de capaciteit niet onmiddellijk hoeft te worden verhoogd. In het Engels worden die ‘smart grid solutions‘ genoemd. Daarbij wordt niet gekeken naar individuele laadpunten, maar naar het lichtnet in totaliteit. Voor een slim lichtnet wordt het geheel van apparaten, voorzieningen en tarifering gebruikt om het aanbod van elektriciteit zo goed mogelijk aan de behoefte aan te passen. Apparaten en voorziening worden slim in de zin dat ze in staat zijn te monitoren, aanpassingen door te voeren, gegevens door te geven aan managementsystemen en daarvan instructies te ontvangen via een datacommunicatienetwerk.

Vehicle to grid

Er wordt aan mogelijkheden gewerkt, waarbij de stroom tussen laadpunt en lichtnet niet per se altijd richting het laadpunt gaat. Het idee is om de lading van de accu van een elektrische auto in bepaalde omstandigheden daarbuiten te gebruiken, en dus stroom richting lichtnet gaat. Dat kan nuttig zijn om bijvoorbeeld een bijdrage te leveren bij een grote vraag aan elektrische energie of als de stroom uitvalt. De auto-accu kan wellicht worden gebruikt om zonne- en/of windenergie in op te slaan voor later gebruik. Deze bidirectionele stroom wordt vaak met ‘vehicle to grid’ of ook wel met de afkorting V2G aangeduid.

Related Posts

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt. Accepteren