Milieu en duurzaamheid

by admin

Elektrische auto’s zijn beter voor het milieu: hebben een positief effect op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en het klimaat. Elektrische auto’s stoten geen of aanzienlijk minder schadelijke stoffen uit en rijden vaak op groene stroom. De elektrische auto zet op een efficiënte manier energie om in beweging. Hierdoor is minder energie nodig bij dezelfde verplaatsing.

Luchtkwaliteit

Elektrische auto’s worden aangedreven door een elektromotor, die gevoed wordt met elektriciteit die opgeslagen is in de accu. Elektriciteit wordt opgewekt uit verschillende energiebronnen. Deze bronnen kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën: groene en grijze energiebronnen. Onder groene energiebronnen verstaan we wind-, water-, en zonne-energie. Grijze energie is energie die opgewekt is met behulp van fossiele brandstoffen. Deze fossiele brandstoffen kunnen opraken, en de winning en omzetting geven schadelijke effecten voor het milieu. Grijze energie wordt daarom ook wel bestempeld als milieubelastende of niet-duurzame energie. Bij het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen komen broeikasgassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Deze zogenaamde grijze elektriciteit is dus slechter voor het milieu dan de groene elektriciteit die op een duurzame manier wordt opgewekt.

Het gebruik van elektriciteit in plaats van benzine of diesel heeft een positieve invloed op de CO2 uitstoot. Volledig elektrische voertuigen stoten tijdens het rijden namelijk geen stikstof en fijnstof motoremissies uit. Deze voertuigen leveren daarmee een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit, vooral in stedelijke gebieden. Plug-in hybride voertuigen en auto’s met een range extender stoten gedurende de elektrisch gereden kilometers ook geen schadelijke stoffen uit. Zodra de verbrandingsmotor gaat werken is er wel sprake van uitstoot. De gemiddelde uitstoot per kilometer ligt door deze unieke combinatie lager dan bij conventionele auto’s. Ook zijn de fijnstof slijtage-emissies (banden- en remmenslijtage) van elektrische auto’s ongeveer 25% lager dan de conventionele voertuigen. Dit komt voor een groot deel door regeneratief remmen. Uit onderzoek blijkt dat de elektrische auto – zelfs met de huidige energiemix in Nederland – minder C02 uit stoot dan zijn fossiele broertje.

Klimaat

De elektrische auto vermindert de uitstoot van CO2 en draagt hiermee bij aan een beter klimaat. Om de CO2 uitstoot van een elektrische auto te kunnen vergelijken met conventionele auto’s is het van belang om uit te gaan van praktijk gebruiksgegevens. Daarnaast dient ook de keten van brandstofproductie, en fabricage en recycling/sloop te worden bekeken, aangezien in die fase ook emissies plaatsvinden. Een zogeheten Well-To-Wheel analyse voor middenklasse voertuigen is in 2015 uitgevoerd door TNO (download hier). Hieronder is het resultaat van het onderzoek weergegeven. Het betreft de CO2 uitstoot van conventionele, plug-in hybride en elektrische auto’s op basis van een levensduur van 220.000 kilometer.

Het onderzoek wijst uit dat een elektrische auto bij overwegend grijze stroom al 30% minder CO2 uitstoot heeft, tegenover een gemiddelde benzineauto. Bij het gebruik van groene stroom is een CO2 uitstoot reductie van 70% mogelijk. Bij plug-in hybride auto’s ligt de reductie van CO2 uitstoot tussen de 15 en 25%. Hierbij is er vanuit gegaan dat de aandrijving voor 30% van de kilometers volledig elektrisch is.

Elektrisch vervoer staat aan het begin van zijn ontwikkeling. De technologie zal in de toekomst nog efficiënter worden. Voor elektriciteit is de verwachting dat dit steeds mee ruit duurzame bronnen wordt geproduceerd. Het is daarom van groot belang regelmatig de milieuaspecten van verschillende voertuigen met elkaar te vergelijken. De totale uitstoot zal verder worden verlaagd met autodeeldienst initiatieven.

Geluid​

Een elektrische auto vermindert de geluidsoverlast van verkeer, doordat een elektromotor vrijwel geen geluid maakt. Het positieve effect is het grootst bij lage snelheden, wanneer het geluid van de banden nog niet overheerst. Dit maakt stedelijke gebieden een stuk minder lawaaiiger.

Accu

Fabrikanten van elektrische auto’s geven de garantie dat de batterij van elektrische auto’s die momenteel ontwikkeld worden een levensduur hebben van ongeveer 160.000 kilometer. Deze levensduur is voor een gemiddelde Nederlandse automobilist die 15.000 kilometers per jaar maakt voldoende om 11 jaar te rijden. Verbeterde batterijtechnologie en batterij management systemen zorgen voor een toename in de levensduur. De Lithium-ion polymeer batterij die momenteel in elektrische auto’s gebruikt wordt is relatief milieuvriendelijk omdat ze geen zware metalen of andere giftige stoffen bevatten. In tegenstelling tot andere batterijen worden ze daarom niet als chemisch afval gezien. De Lithium-ion batterij is geheel recyclebaar en de kosten van de assemblage dienen als belasting in de kostprijs van de elektrische auto inbegrepen te zijn. De afgeschreven Lithium-ion batterij bevat waardevolle componenten die hergebruikt kunnen worden. Bij grootschalige productie van de elektrische auto biedt het recyclen van de Lithium-ion batterijen economische kansen. De Lithium-ion batterij kan na zijn levensduur – bij 20% capaciteitsverlies – gebruikt worden voor stationaire elektriciteitsopslag van wind en zonne-energie.

Conclusie

Wat het milieu betreft is de elektrische auto een beter alternatief dan een met verbrandingsmotor. Per kilometer is de uitstoot van elektriciteit aantoonbaar lager dan de uitstoot van een auto met een verbrandingsmotor. De uitstoot van de elektriciteitsproductie kan verder worden gereduceerd door een toename van duurzame energiebronnen. Het loont ook om thuis zonnepanelen op je dak te laten monteren en hiermee je elektrische auto op te laden. De Lithium-ion batterij die momenteel gebruikt wordt in elektrische auto’s bevat geen zware metalen. In de toekomst zullen er steeds meer initiatieven komen voor grootschalige recycling. Aan het einde van de levensduur in een elektrische auto kunnen de batterijen ook gebruikt worden voor stationaire elektriciteitsopslag van groene energie.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accepteren Lees meer