Kosten elektrisch rijden

by admin

Het afgelopen decennia is de aandacht voor elektrische auto’s enorm toegenomen. Landen als In Israël, Denemarken, Duitsland, Portugal en Californië gaan elektrische auto’s op grote schaal invoeren en een overkoepelende oplaad infrastructuur voor elektrische auto’s is van de grond. Grote autofabrikanten zijn een productielijn voor elektrische auto’s aan het opzetten, start-ups als Tesla, Faraday Future en Atieva schieten als paddenstoelen uit de grond en batterij technologie ontwikkelt zich in hoog tempo. In het licht van deze ontwikkelingen is het interessant om te analyseren hoe de kosten van elektrische auto’s zich verhouden ten opzichte van auto’s met een verbrandingsmotor.

Kostenvergelijking elektrisch rijden

De kosten – Total Cost of Ownership – van een auto kunnen onderverdeeld worden in afschrijvingskosten, brandstofkosten, onderhoudskosten en vaste kosten. De vaste kosten bestaan uit wegenbelasting, verzekering en het lidmaatschap voor de ANWB. De kosten van een elektrische auto en auto met een verbrandingsmotor worden met elkaar vergeleken door een scenario op te stellen voor het gebruik van de auto’s. Door er van uit te gaan dat een gemiddeld gezin 15.000 kilometer per jaar rijdt, de eigenaar de auto na 6 jaar verkoopt en een veronderstelling te maken van de brandstofprijs kunnen de specifieke kosten per kilometer berekend worden.

Afschrijvingskosten

Een elektrische auto is duurder dan een brandstofauto. Al snel 10.000 euro duurder voor een wagen in het zelfde segment. Dit heeft voornamelijk te maken met de batterij: zowel qua grondstoffen als qua productiekosten is de lithium-batterij duur; er bestaat daarnaast een wereldwijde vraag die het aanbod overtreft. Om de batterijprijs te drukken hebben verschillende fabrikanten een batterijleasemodel bedacht. Je leaset de batterij voor een maandelijks bedrag, in plaats van hem eenmalig aan te schaffen.

De tweede oorzaak is de nieuwe technologie. De onderzoekskosten van een compleet nieuwe aandrijflijn moet de komende jaren terugverdiend worden. Daarnaast is de productie van elektrische auto’s nog niet op het zelfde niveau als de productie van conventionele auto’s. Fabrikanten proberen dit op te lossen door elektrische en brandstofauto’s op dezelfde productielijn te produceren.

Restwaardebepaling

De relatief hoge aanschafprijs en lagere restwaarde – door slijting van de accu – zorgt voor een grotere afschrijving dan bij een brandstofauto. Elektrische auto’s zitten vol nieuwe technologie en hebben een onbekend risicoprofiel, met name vanwege de batterij. Ondanks garanties van batterij- en autofabrikanten bijven de restwaardes laag. Daarnaast zorgt technologische innovatie er voor dat batterij-technologie zo snel vordert dat de auto’s van vandaag inferieur zijn aan de wagens die over 5 jaar uitkomen, een fenomeen dat we ook zien bij computers / brandstofmoten.

Resultaat

Hoewel de aanschafprijs van een reguliere elektrische auto hoog is, hoeft dit u niet tegen te houden om elektrisch te rijden. De andere kostenposten uit onze berekening zijn vooral in het voordeel van de elektrische auto. Met andere woorden: u verdient uw investering terug ten opzichte van een brandstofauto!

Een aantal merken laat u toe om de batterij te leasen in plaats van aan te kopen: de prijzen van deze auto’s zijn vergelijkbaar met brandstofauto’s en u hoeft zich geen zorgen te maken over de levensduur van de batterij.

Brandstofkosten elektrisch rijden

Elektrische auto’s hebben, net zoals brandstof auto’s, een bepaald verbruik. Dit verbruik wordt niet in liters uitgedrukt, maar in kWh (kilowattuur), een maat voor energieverbruik. De brandstofkosten per kilometer van een elektrische auto worden dus bepaald door de elektriciteitskosten per kWh en de efficiëntie van de auto. De elektriciteitskosten voor Nederlandse huishoudens zijn ongeveer 23 cent/kWh.

De efficiëntie van een elektrische auto is ongeveer 8 km/kWh wat neerkomt op elektriciteitskosten van 3 cent per kilometer.

De brandstofkosten van een auto met een verbrandingsmotor worden berekend aan de hand van het brandstofverbruik van de auto en de kosten van de brandstof. Een liter Euro 95 benzine kost in 2016 ongeveer 1,40.

Een compacte auto met een verbrandingsmotor heeft een verbruik van 6,2 liter per 100 kilometer wat neerkomt op brandstofkosten van bijna 9 cent per kilometer.

Onderhoudskosten elektrisch rijden

De onderhoudskosten van een elektrische auto zijn afhankelijk van het noodzakelijke onderhoud aan de auto. De elektrische auto bevat weinig bewegende onderdelen die gevoelig zijn voor slijtage en daarnaast hoeft er ook geen olie te worden ververst. Bij 15.000 kilometers worden de jaarlijkse onderhoudskosten op €180 geschat wat neerkomt op ruim 1 cent per kilometer.

In vergelijking met een elektrische auto bevat een auto met een verbrandingsmotor een groot aantal bewegende componenten die gevoelig zijn voor onderhoud – denk hierbij aan de motor, transmissie en remsysteem – en dient de olie en remvloeistof periodiek vervangen te worden. De onderhoudskosten van een compacte auto met een verbrandingsmotor zijn op jaarbasis €440 wat neerkomt op 3 cent per kilometer.

Vaste kosten elektrisch rijden

De vaste kosten bestaan uit wegenbelasting, verzekering, schoonmaakkosten en het lidmaatschap van de ANWB. Momenteel zijn de vaste kosten van een elektrische auto lager dan de vaste kosten van een auto met een verbrandingsmotor omdat voor elektrische auto’s geen wegenbelasting betaald hoeft te worden. Op maandbasis zijn de vaste kosten voor een elektrische auto €90 wat neerkomt op 7 cent per kilometer. Bij een auto met een verbrandingsmotor betaal je per maand €40 aan wegenbelasting waardoor de vaste kosten per kilometer 10 cent bedragen.

Totale kosten

In het geschetste scenario is de elektrische auto 5,5 cent per kilometer goedkoper dan een vergelijkbare auto met een verbrandingsmotor.

Kanttekening

Het praktijkverbruik van de elektrische auto is afhankelijk van de rijstijl, belading en het gebruik van comfortfuncties. De manier en locatie van opladen heeft ook invloed op de kosten. Laadpunt aanbieders hanteren verschillende prijzen. Eventuele accu huur is niet meegenomen in de bovenstaande berekening.

Nog goedkoper rijden

Ben je nieuwsgierig naar hoe je elektrisch rijden nog goedkoper kunt maken? Als je zonnepanelen op je dak hebt waarmee je jouw auto op kunt laden, dan betaal je nog minder. Je betaalt dan voor stroom zo’n €0,11. Met 15.000 kilometer per jaar komt dit uit op slechts €198 aan stroom. In de toekomst zullen zonnecellen geïntegreerd worden aan de buitenkant van de auto, en kan het voordeel nog verder oplopen.

Elektrisch rijden is investeren

De aanschafprijs van een elektrische auto is hoog, wanneer je gaat vergelijken met auto’s in hetzelfde segment. Dit is een hoge drempel voor zowel bedrijven als particulieren. Gelukkig verdien je die kosten terug. Een elektrische auto moet je dan ook zien als een investering en niet als een dure aankoop. Vergelijk het bijvoorbeeld met een investering van zonnepanelen. Je kunt de hogere aanschafprijs terugverdienen door maatregelen van de overheid, het verbruik, alternatieve aankoopmogelijkheden en belastingvoordeel.

Bedrijven kunnen de meeste elektrische auto’s 120% fiscaal aftrekken (in tegenstelling tot maximaal 90% voor de milieuvriendelijkste brandstofvoertuigen). Daarnaast maken ze aanspraak op extra subsidies, afhankelijk van de gemeente en provincie. Particulieren kunnen in de toekomst gebruik maken van hoge subsidies.

Het verbruik van een elektrische auto is ene factor 3 (particulier) tot 10 (voor bedrijven) goedkoper, vergeleken met die van een brandstofauto. Dit komt met name doordat elektriciteit goedkoper is dan brandstof en de elektrische auto zuiniger is dan een brandstof auto.

Alternatieve aankoopmogelijkheden: de hoge aanschafprijs is met name te wijten aan de batterij. Dit is gemiddeld ongeveer 2/3 van de totale elektrische auto. Daarom hebben een aantal autofabrikanten de batterijkosten uit de aanschafprijs gehaald, en betaal je na je aankoop iedere maand een vast bedrag voor het gebruik van de batterij. Op deze manier zakt de aanschafprijs tot het niveau van een brandstofauto en rijd je na een jaar al goedkoper dan op brandstof.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accepteren Lees meer